BohaterON –włącz historię!

W obecnym  roku szkolnym przystąpiliśmy po raz drugi do ogólnopolskiej kampanii  BohaterON – włącz historię! Ma ona na celu zachowanie pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego z 1944 r.

Uczniowie klas 8 na lekcjach historii obejrzeli prezentację multimedialną o Powstaniu Warszawskim, wysłuchali pieśni Warszawskie dzieci. Skorzystaliśmy również z materiałów z poprzednich edycji  tworząc znak POLSKI WALCZĄCEJ.  Podsumowaniem było rozpoznanie na ilustracjach osób związanych z powstaniem – Antoniego Chruściela „ Montera”, Tadeusza Komorowskiego „ Bora”, Ericha von dem Bach- Zelewskiego.