Etap wojewódzki konkursu

8 listopada w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Katowicach odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu  Historycznego „Stulecie powrotu części Górnego Śląska do Polski”. Wzięło w nim udział 31 uczniów z województwa śląskiego, którzy uzyskali największa liczbę punktów w etapie szkolnym. Młodzież zmierzyła się z 22. zadaniami, za które można było uzyskać 70 punktów. Naszą szkołę reprezentował Jakub z klasy 8b. Nie zajął on miejsca w czołowej trójce, ale możemy być dumni, że wziął udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim.