Ewaluacja wewnętrzna

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

przeprowadzonej

w Szkole Podstawowej nr 3

w Siemianowicach Śląskich

w roku szkolnym 2020/2021