Harmonogram

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 zamierzamy kontynuować działania prozdrowotne podejmowane w poprzednich latach oraz zaangażować społeczność szkolną w nowe akcje i projekty.

Szczegółowy harmonogram działań SzPZ został przedstawiony w poniższej tabeli

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI
ZDROWE, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Dbanie
o właściwe
odżywianie

Program „Program dla szkół”- warzywa, owoce i przetwory mleczne w szkole Cały rok p. Joanna Miłek
Program „Od uprawy do potrawy”- propagowanie zdrowego odżywiania Cały rok p. Joanna Miłek
Przeprowadzenie lekcji związanej
z samodzielnym wykonywaniem kanapek
i sałatek warzywnych
Cały rok wychowawcy kl. I-III
Udział w akcji „Śniadanie daje moc” Cały rok p. Anna Robak -Ostręga
p. Aleksandra Wolff
Zajęcia z zasad zdrowego odżywiania, higieny, aktywności fizycznej Cały rok Wychowawcy

Dbanie
o
bezpieczeństwo

Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia fizycznego i psychicznego- profilaktyka uzależnień Cały rok p. Joanna Manowska -Painta
p. Marta Majnusz
Udział w programach Smak życia, czyli debata o dopalaczach Cały rok p. Joanna Manowska -Painta
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Propagowanie zdrowego stylu życia. Cały rok p. Monika Hołubowicz
Program „Bezpieczniki Taurona”-  zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z prądu Cały rok p. Grażyna Bartel
p. Joanna Miłek
p. Beata Bętkowska
„Szkolny Klub Mediatora”- nauka mediacji w sytuacjach konfliktowych Cały rok p. Marta Majnusz,
p. Agnieszka Łazicka
Udział w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka Cały rok Wychowawcy klas I-wszych
 Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia psychicznego – profilaktyka uzależnień –  przeprowadzenie pogadanek na temat uzależnień i używek – szkodliwości palenia tytoniu
(e-papierosów), picia alkoholu, zażywania narkotyków,uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego – netoholizmu
i fonoholizmu
Cały rok Wychowawcy, pedagog, psycholog, higienistka
Organizacja „Dni Sportu” Wrzesień
Czerwiec
p. Grzegorz Pyrchała
Organizacja zajęć dotyczących Karty rowerowej   p. Bogusław Zgoda,
p. Beata Bętkowska
Rozwijanie umiejętności planowania higienicznego trybu życia – przeprowadzenie zajęć z wychowawcą dotyczących: planowania dnia, nauki oraz korzyści z aktywności fizycznej Cały rok wychowawcy klas, pedagog, psycholog
Rozwijanie dbałości o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą oraz adekwatny do sytuacji ubiór – pogadanki oraz lekcje wychowawcze na temat higieny osobistej,  dbałości o wygląd zewnętrzny Cały rok Wychowawcy klas, higienistka szkolna
  Prowadzenie zajęć kształtujących sprawność fizyczną ”SKS” Cały rok p. Grzegorz Pyrchała
p. Paweł Kobielus
DBANIE O OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Popularyzowanie wiedzy dot. recyklingu Konkurs dotyczący segregacji odpadów w klasach. Ustawienie na korytarzach koszy na odpady biodegradowalne. Cały rok uczniowie pod kierunkiem wychowawcy
Akcja  „Sprzątanie świata”. Wrzesień p. Rafał Podlecki
p. Anna Ossowska
„Wesołe śmieci”- zajęcia plastyczno – techniczne z kreatywnego recyclingu Cały rok Wychowawcy klas
  Prowadzenie innowacji pedagogicznej ”Ekipa patyka”    X-VI p. Monika Hołubowicz
p.BeataWojciechowska
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO
Propagowanie idei
wolontariatu
Prowadzenie kółka wolontariatu Cały rok p. Majnusz