Konkurs historyczny

Nazwa konkursu: Konkurs historyczny „Romuald Traugutt i Powstanie Styczniowe”.

Nazwa organizatora: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki

Rodzaj konkursu: wiedzy

Adres organizatora: Ul. Szkolna 15, 41-100 Siemianowice Śląskie

Zasięg terytorialny: konkurs powiatowy

Regulamin konkursu:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII, VIII siemianowickich szkół podstawowych.

2.Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

3.Konkurs jest jednoetapowy, odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki – 14.03.2024 o godz.13:00.

4.Z każdej szkoły mogą przystąpić maksymalnie dwie chętne osoby – konkurs indywidualny.

5.Zgłoszenia szkół zawierające numer i adres szkoły, imiona i nazwiska uczniów oraz opiekuna przyjmowane będą wyłącznie emailem do 05.03.2024, Beata Opara-Naczyńska – beata.opara@sp3siemianowice.pl

6.Nauczyciele poprzez uczestnictwo uczniów w konkursie potwierdzają posiadanie zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich uczniów przez SP3 (do wglądu).

7.Czas trwania konkursu 45 minut.

8.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród za zajęcie I, II i III miejsca nastąpi 14.03.2024

Zagadnienia

Noc styczniowa

Europa wobec powstania

Dyktatura Ludwika Mierosławskiego, Mariana Langiewicza

Walka partyzancka

Społeczeństwo w powstaniu

Romuald Traugutt:

Młodość

Kariera w armii rosyjskiej

Traugutt dyktatorem powstania

Kult Traugutta

Cele:

  • Rozwijanie świadomości historycznej
  • Rozwijanie zainteresowania historią Polski
  • Upamiętnienie 160. rocznicy śmierci Romualda Traugutta
  • Propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych
  • Rozwijanie aktywności i kreatywności
  • Utrwalanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

Literatura:

M. Dubiecki,Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego

S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski – Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, Warszawa 1994, s. 352-405

https://muzhp.pl/kalendarium/romuald-traugutt-dyktatorem-powstania-styczniowego

https://dzieje.pl/postacie/romuald-traugutt-1826-1864

https://dzieje.pl/wiadomosci/160-lat-temu-wybuchlo-powstanie-styczniowe