Kontrole przeprowadzone w placówce

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – załącznik kliknij tutaj

Ocena realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „ Bieg po zdrowie” – załącznik kliknij tutaj

Ocena realizacji programu „ Smak życia, czyli debata o dopalaczach” – załącznik kliknij tutaj