Kontrole przeprowadzone w placówce

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – załącznik kliknij tutaj

Ocena realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „ Bieg po zdrowie” – załącznik kliknij tutaj

Ocena realizacji programu „ Smak życia, czyli debata o dopalaczach” – załącznik kliknij tutaj

Protokół kontroli sanitarnej – załącznik kliknij tutaj

Protokół kontroli z realizacji obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej – załącznik kliknij tutaj

Protokół kontroli z realizacji obowiązku wynikającego z art. 71-74 ustawy o rachunkowości – załącznik kliknij tutaj

Protokół kontroli oceny stanu sanitarnego szkoły – załącznik kliknij tutaj

Protokół kontroli oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii – załącznik kliknij tutaj

Protokół kontroli z działalności jednostki w 2022 roku – załącznik kliknij tutaj

Protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły – załącznik kliknij tutaj

Protokół kontroli z realizacji zaleceń pokontrolnych – załącznik kliknij tutaj

Ocena realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę – załącznik kliknij tutaj

Ocena realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej Bieg po zdrowie – załącznik kliknij tutaj

Ocena realizacji programu profilaktyki uniwersalnej pt. Smak życia czyli debata o dopalaczach – załącznik kliknij tutaj