Małymi krokami do wielkich rzeczy

Autorzy: Paweł Kobielus i Grzegorz Pyrchała

Główne założenia:

Nawyki prozdrowotne – sportowe – wdrażane od najwcześniejszych lat życia dziecka wpływają korzystnie na jego zdrowie i prawidłowy rozwój.  Jedną
z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka jest ruch, który jest niezbędnym elementem rozwijania sprawności, umiejętności i postaw, poprawiania zdrowia oraz kształtowania prawidłowych nawyków towarzyszących nam w przyszłości.

Przeprowadzone badania wykazują, iż pandemia COViD19 wpłynęła na niski poziom aktywności fizycznej lub jej całkowity brak wśród dzieci i młodzieży. Siedzący tryb życia działa niekorzystnie na zdrowie młodych ludzi, coraz częściej słyszymy
o występującej wśród nich otyłości, zwiększonej liczbie infekcji i  zmniejszonej odporności.

Nauczyciele naszej szkoły przystąpili do programów rządowych, których celem jest aktywny powrót uczniów do szkół. Możemy zaobserwować zwiększające się zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej. Uczniowie chętniej uczestniczą w wyjściach o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

Wykorzystując naturalną formę aktywności jaką jest bieganie postanowiliśmy stworzyć innowację pedagogiczną nosząca nazwę „Małymi krokami do wielkich rzeczy”.

Głównym założeniem innowacji jest pozytywne ukazanie biegania jako formy rekreacji. Mamy nadzieję uświadomić młodemu człowiekowi korzyści wynikające z biegów i zaszczepić w nim prawidłowy sposób dbania o zdrowie.

Innowację kierujemy do całej społeczności szkolnej. Zgodna jest z Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Zaproponowane treści są dostosowane do możliwości uczniów, mają charakter otwarty – treści mogą być rozszerzone ze względu na zainteresowania uczniów. Działania opisane w innowacji dotyczą zajęć śródlekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Z powodzeniem mogą być jednak wykorzystane przez nauczycieli na zajęciach wychowania fizycznego. W tworzeniu innowacji brali udział nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV – VIII  ze względu na dopasowanie zajęć do odpowiedniej grupy wiekowej.

Cele:

  • Promowanie sportu, rekreacji i aktywności fizycznej wśród dzieci.
  • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka.
  • Popularyzowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności ruchowej i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów.
  • Zwiększenie odporności i poprawa wydolności fizycznej, walka z otyłością.
  • Rozwijanie tężyzny fizycznej uczniów, zwiększenie wydolności oddechowej.
  • Promocja szkoły i jej osiągnięć sportowych. Zwiększenie zainteresowania szkołą rodziców i uczniów.
  • Kulturalne zachowanie podczas imprez sportowych.