Nagrody Prezydenta

15 października br., w dzień po Dniu Edukacji Narodowej, najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 zostali wyróżnieni za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w minionym roku szkolnym. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. przyznawane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śl. W imieniu Prezydenta Miasta Pana Rafała Piecha dyplomy z gratulacjami oraz nagrody wręczyła dyrektor szkoły Pani Renata Szwagierek. Warunkiem otrzymania takiego wyróżnienia była średnia ocen na poziomie minimum 5,00. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom i życzymy dalszych sukcesów w nauce!