Pracownicy administracji i obsługi

SEKRETARZ SZKOŁY – Patrycja Komraus
SEKRETARKA – Bożena Grytz
KADROWA – mgr Edyta Woźniak
KSIĘGOWA – mgr Elżbieta Buchwald
WOŹNA – Sylwia Malordy
SPRZĄTACZKA – Beata Węzik
SPRZĄTACZKA – Anita Kuźnik
SPRZĄTACZKA – Barbara Wójcik
SPRZĄTACZKA – Urszula Flas
SPRZĄTACZKA – Katarzyna Tyzo
SPRZĄTACZKA – Anita Mazur
POMOC KUCHENNA – Joanna Lachowska
KONSERWATOR – Marek Barwiński
KONSERWATOR – Romuald Bartkowski