SKW – Polichrom – 1 miejsce

Koniec roku szkolnego to szczególny moment podsumowania całorocznej pracy uczniów oraz nauczycieli. W tym mijającym roku, Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki po raz pierwszy brało udział w grze „Polichrom” dla Szkolnych Klubów Wolontariatu, organizowanej przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach. Nasze koło z grona 28 szkół w całym województwie zajęło pierwsze miejsce, wygrywając główną nagrodę jaką jest bon o wartości 900 zł. 20 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego wolontariusze naszej szkoły otrzymali certyfikaty z rąk koordynatorów gry.

Począwszy od października aż do czerwca, wolontariusze z drużyny Polichromu brali udział w 3 misjach, 9 wyzwaniach oraz 13 taskach, które dotyczyły m.in. tematyki przeciwdziałania hejtowi, osób wykluczonych społecznie czy ekologii. Pełni pasji oraz chęci pomagania wolontariusze, wraz z koordynatorkami koła- p. Martą Majnusz oraz p. Marzeną Pankiewicz, organizowali szereg akcji, które były skierowane przede wszystkim do społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego.

Nieśmiałe początki naszego koła wolontariatu sięgają 2017 roku, ale z każdym rokiem napędzani satysfakcją z czynienia dobra, braliśmy udział w coraz większej liczbie przedsięwzięć oraz nawiązywaliśmy współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi. W prace koła zaangażowani są przede wszystkim uczniowie klas 6-8, ale niektóre akcje kierujemy do całej społeczności szkolnej, np. zbiórki oraz konkursy. Cieszymy się również ze wsparcia nauczycieli, a w tym roku w sposób szczególny dziękujemy p. Annie Robak- Ostrędze za współpracę i pomoc w organizacji wolontariackich akcji.