Tęczowe dźwięki

Autor innowacji – Anna Robak – Ostręga

Innowacja organizacyjno-metodyczna przeprowadzona zostanie w w klasie III A w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz wśród uczniów objętych terapia logopedyczną. Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 5 września 2022r. do 31 maja 2023r.

Głównym celem wprowadzenia innowacji są: integracja zespołu klasowego, nauka podstawowych elementów muzyki , stymulowanie rozwoju wrażliwości artystycznej oraz kształtowanie umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. W trakcie cyklicznych zajęć rozwijana będzie muzykalność uczniów, kształcenie koncentracji uwagi i pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego oraz dostarczanie radości ze wspólnej zabawy. Uczniowie poznają zasady oraz technikę gry na instrumencie muzycznym Bum Bum Rurki, których innowacyjność łączy w sobie walory rozrywkowe oraz edukacyjne. Praca z nimi nie tyko wprowadzi uczniów w świat rytmu, melodii i harmonii, ale także pozytywnie wpłynie na spostrzegawczość, wyobraźnię muzyczną, a także umiejętność współpracy w grupie. Ponadto takie muzykowanie będzie doskonałym wstęp do nauki gry na innych instrumentach muzycznych. Podstawą zrealizowania zajęć będzie przygotowywanie dzieci do występów z uwzględnieniem innowacyjnych instrumentów muzycznych poparte krótkim opisem i zdjęciami zamieszczonymi na profilu facebooka Szkoły Podstawowej nr 3.