W jasną stronę mocy

Autor innowacji – Grażyna Bartel

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 3b – rok szkolny 2021/2022 uczniów klasy 1b w roku szkolnym 2022/2023, oraz nauczycieli każdego etapu edukacji. Innowacja „W jasną stronę mocy” jest przede wszystkim odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci. Uwzględnia przy tym wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. Nie bez wpływu na decyzję o potrzebie wprowadzenia działań innowacyjnych było też doświadczenie zdobyte w poprzednich latach podczas realizowanych zadań projektowych: „Zaprogramuj przyszłość”.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji społecznych, wykorzystanie w edukacji nowoczesnych środków przekazu: tablety, kody QR, aplikacje. Innowacja będzie również odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, którzy będą zainteresowani rozwijać swoje kompetencje w zakresie TIK. W ramach innowacji zostały zaplanowane nie tylko zajęcia dla uczniów ale również szkolenia dla nauczycieli.