Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 roku  uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Program artystyczny dla klas I-III oraz IV-VI  przedstawili uczniowie klas III. W czasie uroczystości wyróżnieni uczniowie  klas młodszych otrzymali z rąk Pani Dyrektor dyplomy wzorowego oraz bardzo dobrego ucznia. Wręczono również dyplomy za 100% frekwencję.

Uczniom klas IV-VI za wysokie wyniki w nauce i wzorowe/ bardzo dobre zachowanie Pani Dyrektor uroczyście wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, a ich Rodzicom listy gratulacyjne. Srebrną tarczę otrzymała Julia uczennica klasy Va. Akademie zakończyło uhonorowanie Rodziców za ich wkład i zaangażowanie na rzecz szkoły.

Galeria klasy 1 – 3

Galeria klasy 4 – 6