Przyjmowanie spraw

27 lutego 2021 |

Rekrutacja do klasy I

Regulamin rekrutacji dzieci do SP3 (kliknij tutaj…..)

Harmonogram dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (kliknij tutaj….)

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły (kliknij tutaj…..)

Wniosek o zapisanie dziecka spoza obwodu (kliknij tutaj…..)

Oświadczenie Woli uczęszczania dziecka do szkoły (kliknij tutaj…..)

Wykaz ulic należących do obwodu SP3 (kliknij tutaj…)

31 lipca 2019 |

Duplikat legitymacji szkolnej

Czytaj więcej (kliknij tutaj…)

31 lipca 2019 |

Duplikat świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej

Czytaj więcej (Kliknij tutaj..)

03 sierpnia 2019 |

Pomoc materialna – zasiłek szkolny

Czytaj więcej (kliknij tutaj…)

30 sierpnia 2020 |

Pomoc materialna – stypendium o charakterze socjalnym

Czytaj więcej (kliknij tutaj…)

03 sierpnia 2018 |

Pomoc materialna – Wyprawka szkolna

Czytaj więcej (kliknij tutaj…)

01 września 2020 |

Ubezpieczenie uczniów

Czytaj więcej (kliknij tutaj…)